• Română
 • English

Serviciile noastre

Acasa Serviciile noastre

Experiența echipei

Expertiza echipei noastre acoperă toate ariile de consultanță fiscală (impozit pe profit, TVA, taxarea expaților, impozit pe venit, contribuții sociale, impozit cu reținere la sursa, taxe locale, etc.), precum și servicii de consultanță financiară, prețuri de transfer, contabilitate, salarizare, fonduri guvernamentale române (ajutor de stat) și fonduri europene.

SERVICII PRINCIPALE

CONSULTANȚA FISCALĂ

1. Impozitul pe profit, impozitul pe venitrile microintreprinderilor, impozitul pe dividende, impozitul cu reținere la sursa, impozite și taxe locale

 • Servicii generale de consultanță fiscală
 • Servicii de structurare fiscală internațională
 • Fuziuni și achiziții, respectiv due diligence fiscal
 • DAC 6
 • Analiză sedii permanente
 • Consultanță și implementare a structurilor de tip holding
 • Revizuirea impozitului pe profit
 • Servicii de conformitate fiscală trimestrială și anuală a impozitului pe profit
 • Servicii de conformitate lunară a impozitului cu reținere la sursă
 • Simulare de inspecții fiscale
 • Asistența în orice fază a inspecției fiscale (în fața autorităților fiscale și a instanțelor)
 • Servicii de tip Benefit Test – analiză a documentației justificative care să susțină deductibilitatea cheltuielilor înregistrate
 • Analiza implicațiilor aferente procedurilor de pierderi de sau alte pierderi (cum ar fi cele tehnologice)
 • Revizuire fiscală (identificarea riscurilor fiscale, verificarea rezonabilității cheltuielilor nedeductibile, identificarea stimulentelor fiscale disponibile, etc.)
 • Forensic fiscal
 • Revizuirea calculului privind impozitul pe dividende și a eventualelor scutiri aplicabile
 • Revizuirea calculelor de impozite și taxe locale
 • Consolidarea fiscală a companiilor, din perspectiva impozitului pe profit

2. TAXA PE VALOARE ADAUGATĂ (TVA)

 • Servicii de revizuire pentru analiza dreptului de deducere a TVA
 • Implementare unui grup de TVA
 • Asistență în cadrul rambursărilor de TVA
 • Asistență în toate fazele inspecției fiscale (în fața autorităților fiscale și a instanțelor)
 • Proiecte de optimizare TVA pentru sectorul financiar, implementarea pro-ratei
 • Ajustarea TVA pentru bunurile de capital
 • Asistența cu privire la transferurile de business, fuziuni și achiziții, respectiv due diligence fiscal
 • Asistența cu privire la analiza deductibilității TVA pentru serviciile intra-grup

3. Impozit pe venit și contribuții sociale

 • Asistență în toate fazale inspecției fiscale
 • Revizuirea din perspectiva taxelor salariale
 • Servicii de conformitate lunara pentru expați
 • Servicii de imigrări
 • Înregistrare Persoanelor Fizice Autorizate (PFA) și servicii aferente de conformitate lunară
 • Obținere cazier fiscal sau a certificatului fiscal
 • Obținere de certificate A1

4. Persoane fizice

 • Asistență în cadrul inspecțiilor fiscale pentru persoane fizice
 • Pregătirea și depunerea declarațiilor anuale
 • Audit fiscal pentru Persoane Fizice cu Averi Mari
 • Analiza rezidenței fiscale și oferirea de soluții
 • Pregătirea / depunerea chestionarelor la sosirea / plecarea din România sau obținerea de certificate de rezidență fiscală

PREȚURI DE TRANSFER

 • Pregătirea și/sau revizuirea dosarelor Prețurilor de Transfer
 • Asistență pe durata inspecțiilor fiscale
 • Pregărirea de studii de piață (i.e., benchmark)
 • Cursuri în domeniul Prețurilor de Transfer

AJUTOR DE STAT ȘI FONDURI EUROPENE

 • Analiza eligibilității ajutoarelor de stat
 • Analiza și pregătirea documentației pentru obținerea subvențiilor (ajutor de stat), cum ar fi pentru invetiții de peste 1 milion euro, conform HG 807/2014 și pentru crearea de noi locuri de munca potrivit HG 332/2014
 • Fonduri Europene

CONSULTANȚĂ FINANCIARĂ

1. Due diligence financiar

A. Revizuirea situațiilor financiare

 • Revizuirea setului complet de situații financiare și rapoarte de management (bilanț, P&L și fluxul de numerar) pentru a identifica principalele riscuri financiare
 • Revizuirea principalilor factori de venituri și costuri ai afacerii
 • Revizuirea calității activelor nete

B. Elementele financiare principale care ar putea spori puterea de negociere a prețului de tranzacție

 • Identificarea principalelor riscuri/elemente care ar putea afecta prețul de tranzacție
 • Recomandări privind includerea acestor elemente în negocierea prețului

C. Asistență pentru includerea implicațiilor financiare în documentația tranzacției

 • Revizuirea documentației tranzacției pentru a asigura abordarea riscurilor financiare identificate în due diligence, a prețului de tranzacție negociat și oricare cerințe financiare necesare încheierii tranzacției, înainte și după aceasta

2. Management Financiar

 • Configurarea pachetului de raportare de management, precum și revizuirea pachetului de raportare de management existent, pentru a aborda informațiile necesare Consiliului de Administrație și Middle managementului pentru a alinia obiectivele financiare în cadrul organizației
 • Stabilirea procesului bugetar și revizuirea bugetului existent
 • Procesul de asigurare a eficienței în procesele din întreaga organizație
 • Configurarea formatului de raportare necesar pentru a măsura rezultatele actuale cu bugetul
 • Revizuirea procedurilor interne și asistență în consolidarea procedurilor necesare în întreaga organizație
 • Revizuirea funcției de Trezorerie pentru a asigura faptul că afacerea are access la fluxul de numerar necesar
 • Îndeplinirea temporara a funcției de Director Financiar
 • Revizuirea proceselor contabile pentru a spori eficiența

3. Pregătirea pentru investitori/Exit

 • Configurarea sau revizuirea planului de afaceri pentru a include și a confirma presupunerile legate de activitatea principală
 • Configurarea sau revizuirea pachetului de raportare privind managementul existent
 • Asistență pentru prezentarea financiară a Companiei către investitori
 • Pregătirea proprietarilor pentru a-i familiariza cu procesul de investiție sau de exit, termenii specifici folosiți și a așteptărilor investitorilor
 • Pregătirea echipei financiare pentru due diligence-ul financiar care este cerut de investitori
 • Revizuirea procedurilor interne pentru a înțelege nivelul de conformare cu cerințele minime ale unui investitor
 • Revizuirea nivelului de separare a activităților dintre Consiliul de Administrație, Management și Proprietari

4. Pregătire pentru audit financiar independent

 • Familiarizarea managementului, și separat a echipei financiare, cu cerințele obișnuite ale unui audit financiar dintr-o perspectivă practică
 • Revizuirea informațiilor financiare disponibile pentru a identifica potențiale blocaje în proces, având în vedere felul informațiilor cerute în mod uzual de auditori
 • Revizuirea factorilor care pot optimza afacerea (cum ar fi cei aferenți veniturilor și costurilor) pentru a identifica potențiale ajustări ale situațiilor financiare necesare pentru asigurarea unei opinii clare în cadrul auditului
 • Configurarea unui calendar care să asigure că resursele companiei sunt repartizate eficient în procesul de audit, pentru a evita întârzierile și costurile adiționale în procesul de audit
 • Asistență pentru echipa financiară în pregătirea situațiilor financiare complete pentru a fi auditate

5. Training – financiar pentru departament non-financiar

 • Training conceput special pentru alte departamente din organizație pentru a stabili o înțelegere a noțiunilor financiare și a vocabularului folosit (marketing, logistică, producție, administrativ)
 • Training financiar integrat într-un exercițiu de role-play, prin care oamenii puși în funcții pe care nu le practică de obicei pot înțelege elemente financiare relevante
 • Orice alt training cu scop special cerut de organizație, ca exemplu pentru bugetare sau folosirea rapoartelor, acomodarea noilor angajați, sau ce se întâmplă în cadrul proiectelor de fuziune sau achiziție

6. Angajamente cu scop special

 • Revizuire de contracte sau orice fel de implicare de natură financiară
 • Revizuirea implicațiilor financiare înainte de o fuziune sau achiziție
 • Revizuirea sistemelor de cost în activități de producție
 • Alte potențiale situații în care implicațiile sau riscurile financiare pot fi identificate

7. Funcția de audit intern

 • Asistarea companiei în configurarea unei funcții de audit intern
 • Revizuirea unei funcții de audit intern deja existente cu scopul de a identifica potențiale zone care pot fi îmbunătățite, mai ales într-o companie care este într-o continuă creștere, iar procedurile interne și de audit nu cresc în aceeași măsura